1. TÌM ĐIỂM KHÁC NHAU

  • Khi nào? – Mở đầu hoặc kết thúc bài học
  • Cách thức:
    • Tìm hai hình tương tự nhau nhưng có một vài điểm khác
    • Kêu học sinh tìm điểm khác nhau
tim diem khac nhau

2. GUESSING GAME

  • Game này tốt cho học từ vựng và luyện nói
  • Giáo viên diễn tả bằng hành động hoặc lời nói để học trò đoán. Và ngược lại
  • Version khác: Có thể áp dụng cho học phát âm. Giáo viên/ học trò nói từ và người còn lại đoán từ đó
guessing game

3. PICTIONARY

Giáo viên/ học trò vẽ để người còn lại đoán từ.

Pictionary