There are many different ways to ask about jobs in Vietnamese. Let’s take a look at our lesson.

VOCABULARY

Common jobs:

 • nhân viên văn phòng : office worker
 • đầu bếp : chef
 • nhân viên phục vụ : waiter
 • bác sĩ : doctor
 • y tá : nurse
 • giáo viên : Teacher
 • học sinh : student
 • bảo vệ : security guard
 • phi công : pilot
 • tiếp viên hàng không: flight attendant
 • diễn viên: actor / actress
 • ca sỹ: singer
lon-main3-job-1920x800_c

Note:

In Southern Vietnamese, “ảnh” is sometimes used in replacement with “anh ấy”

Similarly, “cô ấy”  = “cổ” ,  “ông ấy” = “ổng”

ASK ABOUT JOBS

3 ways to ask about one’s jobs in Vietnamese:

 • S+  làm gì?
 • S+  làm nghề gì?
 • S+  làm công việc gì?

For example:

 • Ảnh làm nghề gì?
 • Bạn trai của mày làm nghề gì?
 • Cô ấy làm gì?
 • Phi làm công việc gì?

ANSWER THE QUESTION ABOUT CAREER

Form:    S + làm/ là + job

2 ways to answer:

 • Ảnh làm nhân viên văn phòng.
 • Ảnh nhân viên văn phòng