Bài 1 – Chào hỏi – Level A (With Audio)

I. Các tình huống hội thoại

1.Harry gặp một người Việt Nam.

Harry Chào anh!
ô.Hoà Chào anh!
Harry Anh có khoẻ không?
ô. Hoà Cám ơn, tôi khoẻ. Còn anh? Khoẻ không?
Harry Cám ơn. Tôi cũng khỏe.

2.Harry gặp Helen.

Harry Chào Helen!
Helen Chào Harry.
Harry Bạn có khoẻ không?
Helen Cám ơn. Tôi bình thường. Còn anh?
Harry Cám ơn. Tôi cũng bình thường.

3.Harry gặp thầy giáo.

Harry dạ, em chào thầy!
Thầy Chào em!
Harry Thầy có khoẻ không, thầy?
Thầy Cám ơn em. Thầy vẫn khoẻ.

4.Tạm biệt.

Harry Bye Helen!
Helen Bye! Hẹn gặp anh ngày mai.
Harry ừm. Hẹn mai gặp

II.Ghi chú ngữ pháp

1. Mẫu câu chào.

– Chào : ông/bà/anh/chị/cô/chú/em

2.Mẫu câu hỏi – đáp về sức khoẻ.

Câu Hỏi: ông/bà/anh/chị/cô/chú/em + có khoẻ không?

Câu Trả lời: Cám ơn ông/bà/anh/chị/ tôi + bình thường/khoẻ/ cũng bình thường/ vẫn khoẻ

3.Cũng, vẫn: tương đương trong tiếng Anh là “also”, “still”.

Ví dụ:

Cám ơn, tôi cũng bình thường.

Harry vẫn khoẻ.

4. dạ: từ đặt đầu câu biểu thị sự kính trọng         

dạ, em chào thầy !

nguồn QueHuongOnline.vn