Mở đầu bài học rất quan trọng vì nó là cách gây ấn tượng đầu tiên và nó tạo không khí cho buổi học ngày hôm đó. Mỗi giáo viên sẽ có cách mở đầu bài học khác nhau sẽ mang các hiệu quả khác nhau. Sau đây là một số cách mở bài:

1.Chuẩn bị tinh thần khi đến lớp

Nếu tâm trạng giáo sẽ không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới bài học. Để tránh tình trạng đó, trước khi học khoảng 15 phút, giáo viên nên tạo tâm trạng tốt và sẵn sàng cho mình trước bằng việc nghe nhạc vui, cười lên, đi đi lại lại hoặc tập 1 vài động tác yoga…

2. Hỏi thăm học trò

Khi bắt đầu bài học, mình thường trò chuyện với học trò, hỏi thăm và cố tình lồng vào những câu bữa trước học, để học trò nhớ lại lần trước mình học gì. Ví dụ, bữa trước học nói giờ, mình sẽ hỏi học trò: Sáng nay ăn sáng lúc mấy giờ? Phần đó kéo dài tầm 5 phút

3. Chơi games

Sau đó, tùy vào bài mà mình cho game hoặc hoạt động khác nhau. Một số game mình thường cho chơi là Bingo, Tìm điểm khác nhau, Đoán từ,… ”
Lưu ý các game hoặc các hoạt động chọn nên cùng chủ đề với bài sắp dạy để hướng não bộ người học tới chủ đề đó