Trong quá trình dạy các thầy cô nếu có bắt gặp những lỗi sai trong giáo trình (có thể là lỗi chính tả, lỗi audio, hình ảnh…) các thầy cô có thể báo cáo với SVFF theo các bước sau:

B1: Trong giáo trình của SVFF, click vào biểu tượng lá cờ ở góc trên bên phải của giáo trình

B2: Nêu rõ các lỗi sai trong sách, càng chi tiết càng tốt để team học vụ điều chỉnh

B3: Đính kèm hình ảnh về lỗi sai (nếu có) và sau đó nhấn submit

1
2

Các lỗi sai sẽ được team học vụ xem xét và điều chỉnh theo đề xuất của giáo viên.