Bước 1: Dẫn nhập vào đề

Cho học trò biết là hôm nay mình sẽ học cái gì để học trò chuẩn bị tâm thế cho bài học một cách tốt nhất.
Có nhiều cách giới thiệu chủ đề, dưới đây làm một số cách giáo viên có thể tham khảo:
+ Cho học sinh xem hình liên quan đến chủ đề, đoán xem hôm nay mình học gì?
+ Chơi game giải ô chữ có liên quan đến chủ đề. Lưu ý ô chữ nên đơn giản và không mất quá nhiều thời gian
+ Hỏi học sinh một số câu hỏi liên quan đến chủ đề đó.

Bước 2: Dạy từ vựng

Chọn ra những từ mới hoặc những từ phát âm khó hoặc dễ lộn để hướng dẫn học viên trước. Hướng dẫn kĩ về phát âm để khi học viên nghe có thể nhận diện được từ vựng.

Bước 3: Đọc câu hỏi

Cùng học viên nghiên cứu câu hỏi, giải thích những chỗ chưa rõ cho học viên. Giáo viên phải chắc chắn rằng học viên hiểu rõ câu hỏi.

Bước 4: Nghe và trả lời câu hỏi

Nghe và cho học viên trả lời câu hỏi. Học viên có thể cần 1-2 lần nghe để trả lời câu hỏi

Bước 5: Sửa và ghi chú

Nghe và dừng lại ngay sau câu hỏi và sửa cho học viên.

Bước 6: Mở rộng bài học

Có nhiều cách mở rộng bài học:

  • Hỏi câu hỏi mở rộng về chủ đề của bài đó
  • Cho viết một đoạn văn hoặc sáng tác một đoạn hội thoại liên quan tới chủ đề
  • Tìm clip trên youtube giống chủ đề cho học viên coi