DRINKING CULTURE | VĂN HÓA NHẬU | INTERVIEW VIETNAMESE LEARNER

Hôm nay, SVFF có mời anh Sebastián đến tham gia buổi học cho giáo trình mới, đó là free speaking. Và chủ đề hôm nay anh Sebastián chọn là “Văn hóa nhậu”. Hãy lắng nghe anh ấy và giảng viên học học những gì trong bài giảng này nha!

Today, SVFF has invited Mr. Sebastián to the lesson for the new textbook, which is free speaking. And the topic today Sebastián chose was “Drinking culture”. Listen to what he and his teacher learn in this lesson!

Watching this video to learn more!