Mời các bạn xem qua video sau để hiểu rõ hơn về cách quay video bằng 2 thiết bị: