Chào các anh chị và các thầy cô, tại SVFF, nhân viên và giáo viên có thể kiểm tra lương tháng của mình trên trang svff.online. Các thầy cô làm theo hướng dẫn như các bước dưới đây để xem lương của mình:

3 Steps Salary Check - 3 Bước Kiểm Tra Lương

Bước 1: Các thầy cô truy cập vào trang svff.online, đăng nhập tài khoản sau đó chọn mục “Check My Wallet”

Bước 2: Click vào “My Paycheck” để kiểm tra chi tiết lương

Bước 3: Chuyển trạng thái sang “Giáo viên xác nhận đã kiểm tra”. Nếu bảng lương có vấn đề hoặc sai sót, các anh chị và thầy cô báo ngay cho Thầy Phi để được kiểm tra và cập nhật lại.

Lương của nhân viên và giáo viên sẽ được chuyển vào ngày 05 đầu mỗi tháng. Nếu có thay đổi, SVFF sẽ thông báo đến mọi người trong thời gian sớm nhất.