Giáo viên tại SVFF sẽ chấm công trên trang svff.online/form sau mỗi buổi học cũng như sau khi thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của SVFF.

CHẤM CÔNG GIỜ DẠY SAU MỖI LỚP HỌC

B1: Truy cập trang svff.online/form

B2: Chọn tab “Class finished” và điền các thông tin yêu cầu trong từng mục

B3: Kiểm tra kĩ thông sau và sau đó nhấn Submit

Các thầy cô lưu ý, khi chấm công sai hệ thống sẽ không cho phép sửa lại thông tin, nên các thầy cô phải kiểm tra thật kĩ trước khi nhấn submit

3
4

CHẤM CÔNG CÁC CÔNG VIỆC NGOÀI GIẢNG DẠY

Để chấm công các công việc ngoài công việc giảng dạy (ví dụ như soạn giáo trình, quay clip cho SVFF, …) các thầy cô sẽ làm như sau:

B1: Truy cập trang svff.online/form

B2: Chọn tab “chấm công” sau đó điền chi tiết các công việc thầy cô đã làm

B3: Chọn thời gian hoàn thành công việc

B4: Kiểm tra và nhấn submit

Các thầy cô lưu ý sau khi submit sẽ không chỉnh sửa lại được thông tin nên các thầy cô phải kiểm tra thông tin thật chính xác trước khi nhấn submit.

5 (1)
6 (3)

Nếu các thầy cô chấm công sai hoặc thiếu, hãy báo ngay cho SVFF để được hỗ trợ.