Tạo hoạt động ôn tập từ vựng trên wordwall sẽ rất đơn giản nếu như có sự hỗ trợ của chat GPT. Mọi người có thể tham khảo cách tạo hoạt động sử dụng chat GPT như sau:

– Bước 1: Để tạo hoạt động, bạn cần script từ 1 clip có sẵn, có thể là clip dạy về từ vựng hoặc bài học của học sinh và giáo viên

– Bước 2: Copy script và tạo câu lệnh cho Chat GPT

– Bước 3: Copy kết quả và dán vào google sheet

– Bước 4: Mở wordwall, dán kết quả vào ô keywords và definition.

– Bước 5: Kiểm tra lại lỗi chính tả và sửa lại nếu cần.

– Bước 6: Đặt tên cho hoạt động và hoàn thành.

Mời mọi người xem qua video hướng dẫn tại đây: