Các lưu ý khi kết thúc bài học

Làm sao khi học viên muốn học thêm 15-20 phút?

Có một số học viên vì một số lý do nào đó, thích kéo dài thêm giờ dạy của giáo viên 15-20 phút. Lúc đó, giáo viên hãy thật lịch sự, nói là “giáo viên còn lớp học sau đó và cần chuẩn bị. Nếu học viên có thắc mắc hay câu hỏi gì, giáo viên sẽ giải đáp vào lần sao. ”

Nên có phần tóm tắt bài học

Một trong những điều quan trọng nhất của học ngôn ngữ là sự lặp lại. Để học trò của mình nhớ bài lâu hơn, mình nên tóm tắt đã học hôm nay. Và cũng là một dấu hiệu để học viên biết là sẽ kết thúc đúng giờ. Có thể mình sẽ :
+ Đặt câu hỏi cho học trò là hôm nay học trò đã học những gì? Và để học trò tự nhớ lại, sau đó mình sẽ bổ sung thêm
+ Hỏi học trò những câu hỏi mẫu trong bài học hôm đó và ngược lại, học trò sẽ hỏi mình.

Nếu còn dư giờ thì làm sao?

Nếu còn dư giờ, giáo viên có thể tổ chức những hoạt động sau:
+ Hỏi học viên câu hỏi liên quan tới chủ đề đã học hôm nay
+ Chơi trò chơi đoán từ, tìm điểm khác nhau…