Cần chuẩn bị những gì?

  • Một máy tính có camera để gọi video call
  • Tài liệu học trên google drive
  • Có một số chương trình để gọi video call như Skype/ Google Hangouts

Nếu học viên không tham gia lớp và không báo trước?

  • Báo cho SVFF ngay về tình trạng này
  • Giáo viên vẫn được trả lương như bình thường/

Nếu học viên báo không tham gia lớp trước 48 tiếng?

  • Sắp xếp giờ học bù giữa học viên và giáo viên
  • Cho học viên điền vào form này
  • Thông báo liền cho SVFF

Nếu đang dạy, rớt mạng thì phải làm sao?

  • Nếu thời lượng bị rớt mạng quá 15 phút, có thể đề nghị dạy thêm giờ cho học viên trong buổi học này hoặc trong buổi học sau
  • Nếu rớt mạng ngay từ đầu buổi học và không thể tiếp tục học, sẽ sắp xếp học với học viên bù một buổi khác.

Tạo không khí sôi nổi

Khi học online, tương tác sẽ không được cao như là học offline. Học viên có thể sẽ dễ dàng bị phân tâm hoặc bị buồn ngủ. Nên giáo viên hãy liên tục sôi nổi và tạo không khí thoải mái cho học viên