FREE BOOKS:

For children:

For adults:

Youtube channels:

Không cay không về (Engsubs): https://www.youtube.com/channel/UCW-T2Sc57jd5eSWF0W6vIBA

Dustin on the go (Engsubs): https://www.youtube.com/channel/UCMqWdkIyvwsl4L4yHVODD1w

Khoai lang thang (Engsubs): https://www.youtube.com/channel/UCZE88kYvCKUKjM-G0uc8Duw

Chân la cà (Engsubs): https://www.youtube.com/channel/UCKTVLFkzFGM824J2pgvaTQw

Hà Nội phố (Vietsubs): https://www.youtube.com/channel/UCPwScwGEE_CXVclsjQQGdUA

Hà Nội food (Vietsubs + Engsubs): https://www.youtube.com/channel/UCJCRKhbJM4sqyOcS0ETU2Ig

Xóm xắt xéo (Vietsubs): https://www.youtube.com/channel/UCO0HY_Yg8L9mUZCydxs8Vmg

Welax (Vietsubs): https://www.youtube.com/channel/UCqFEadzHASWQLJJDKwZFYmA

TV shows:

Siêu trí tuệ (Engsubs): https://www.youtube.com/watch?v=X7oSydUcnCY&list=PLxKLMN7WdG5BbLFjC5J76EoosFWNlWT7p

Người ấy là ai (Engsubs): https://www.youtube.com/watch?v=QDM9qh2-Bk8&list=PLxKLMN7WdG5DjPyopVZd7SlQEWbl-CDN3

NGÔI NHÀ CHUNG–LOVE HOUSE (Vietsubs + Engsubs): https://www.youtube.com/watch?v=RvaGBfpcxqE&list=PLfjdh4mdMcfxhFYKS06ft8jkQ0TddeQZF

MCVMEDIA with various TV shows: https://www.youtube.com/user/MCVMedia/playlists, for example:

Bố già (Engsub) https://www.youtube.com/watch?v=Lz8nvVp3MNE  

Web dramas (Engsubs):

Bao Lô: https://www.youtube.com/watch?v=5KjHEhGeQ9A&list=PLST8oRq_eyiUjEsMaE-u9QIX-DmeGZJjv

Cương thi biến: https://www.youtube.com/watch?v=iRPmC9-SCgQ&list=PLkco0yWZez0wg1HJdAEhbrYo8pUpMbq0m

Ai chết giơ tay: https://www.youtube.com/watch?v=xkUsU_beiMg&list=PL9jj1GF8UlJoaNCgFI6q_4Q1i2hT3pbCa

Bố già: https://www.youtube.com/watch?v=Lz8nvVp3MNE&list=PLTm0qahjF8VadPrSM9qJGHYmFEHjFvo6o

TẤM CÁM CHUYỆN HUỲNH LẬP KỂ:

https://www.youtube.com/watch?v=3mR_pRuEVQo&list=PL9jj1GF8UlJrzyikERP7q0TYu_twh8YJS&index=2

HOÀNG HẬU HỌ HUỲNH (vietsub):

https://www.youtube.com/watch?v=lU9DQVuk9bA&list=PL9jj1GF8UlJoV-tf2XhEIwnp1GJEEyXLF

KUMANTHONG – CỪU ĐEN:

https://www.youtube.com/watch?v=OPEYZbR7Xf0&list=PL8ZRfxHSnDj9BKcyCz7ikAvrQwhHrgzeO

Gia đình Mén:

21 NGÀY YÊU EM:

Films:

Chuyện tử tế: https://www.youtube.com/watch?v=bG4eZRUalMI

Dòng máu anh hùng: https://www.youtube.com/watch?v=sjAe0f4-zm0

Gái nhảy 1: https://www.youtube.com/watch?v=ddmkBFL3QB8

Gái nhảy 2: https://www.youtube.com/watch?v=WhTSNmI1_RU

Sài Gòn anh yêu em: https://www.youtube.com/watch?v=zgiiyfxYiI4

Đi Tìm Tình Yêu: https://www.youtube.com/watch?v=Y5nyJKQ_5JE&list=PL152zNuRVB67qRuL1zGfQuw4Np65J87yF

MẸ TÔI LÀ…!!:

https://www.youtube.com/watch?v=axBm1v2_4VM

TÍA TUI LÀ CAO THỦ: https://www.youtube.com/watch?v=dGY9eycs3YQ

Quý Tử Bất Đắc Dĩ:

https://www.youtube.com/watch?v=mQzx_TTeEfU

NẮNG:

https://www.youtube.com/watch?v=jmkYyZV0FOE

Cô ba Sài Gòn: https://www.youtube.com/watch?v=JG-vfsUH-5c

Quý cô thừa kế: https://www.youtube.com/watch?v=sAP4G2_GWPU

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN: https://www.youtube.com/watch?v=k9mzEPsSeB8

CHƠI THÌ CHỊU: https://www.youtube.com/watch?v=c4AKF1xftAc

Anh Thầy Ngôi Sao: https://www.youtube.com/watch?v=AKpcZ_sjheo

Giấc Mơ Mỹ:

https://www.youtube.com/watch?v=w7gvLaO0g8Q

Chí Phèo Ngoại Truyện:

TV dramas:
Gạo nếp gạo tẻ:

Source: ‎Hana Le‎ Here