OUR STUDENTS: MR. RORY 2 YEARS LEARNING VIETNAMESE

Anh Rory, người Mỹ học tiếng Việt hơn 2 năm rồi, bạn hãy cùng nghe anh Rory chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Việt nhé.

Anh Rory is from the US. He has learned Vietnamese for more than 2 years. He can speak fluently French, very well and Mandarin, knows many other languages, and now he is learning Vietnamese. We can see that he has talents learning languages, and we are glad to be part of is Vietnamese learning journey.

Anh Rory rất thông minh, và vui tính. Dạy tiếng Việt cho anh Rory mà thầy Phi phải suy nghĩ rất nhiều, bởi vì những đề tài anh Rory nói, rất khó, phức tạp, nhưng cũng rất thú vị 😀 😀