IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cho việc học tập quốc tế, di cư và làm việc. Nhiều sinh viên Việt Nam đang bối rối trước bài kiểm tra nói IELTS. Học sinh học tiếng Việt thì sao? Họ có sợ bài thi nói tiếng Việt IELTS không?