READING PRACTICE #21: Truyện ngắn song ngữ Tiếng Anh: Không bao giờ bỏ cuộc ( With Audio )

Không bao giờ bỏ cuộc (Câu chuyện Bác nông dân, con lừa và cái giếng khô)

Một chú lừa không may xảy chân xuống một cái giếng khô và sắp bị chôn sống. Chú sẽ giải quyết tình huống đó như thế nào? Đây là một câu chuyện hay, đưa ra nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống, giúp các bạn có thêm ý chí và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Mời các bạn tham khảo Truyện ngắn Tiếng Anh: Không bao giờ bỏ cuộc (Câu chuyện bác nông dân, con lừa và cái giếng cạn)

Truyện Tiếng Anh: Không bao giờ bỏ cuộc:

Tiếng Việt English
Một ngày nọ, con lừa của người nông dân bị rơi xuống giếng. Con vật khóc lóc một cách thảm thương hàng tiếng đồng hồ trong khi người nông dân cố tìm ra cách để cứu nó lên. Cuối cùng, người nông dân quyết định rằng dù sao lừa cũng đã già và cái giếng thì đằng nào cũng cần được lấp, do đó cho rằng không đáng để cứu lừa nữa. Ông gọi những người hàng xóm sang để giúp mình. Họ cầm lấy cái xẻng và bắt đầu xúc đất đổ vào giếng. Lúc đầu, con lừa hiểu ngay điều gì đang xảy ra với mình và càng khóc lóc dữ dội hơn. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó bắt đầu im lặng dần. Sau một vài xẻng, người nông dân nhìn xuống giếng và kinh ngạc trước những gì ông thấy. Hóa ra cứ sau mỗi xẻng đất đổ xuống lưng, chú lừa lại làm một việc đáng ngạc nhiên. Chú ta rũ hết đất xuống và đứng lên chỗ đất đó. Khi những người hàng xóm tiếp tục công việc đổ đất xuống đầu con vật, nó lại tiếp tục giũ hết đất và lại bước lên. Chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra rằng chú lừa đã bước lên đến miệng giếng và thoát ra ngoài.
Bài học: Cuộc đời có thể trút mọi thứ xuống đầu bạn, kể cả những thứ bẩn thỉu nhất. Bí quyết là không bao giờ để chúng quật ngã mình. Chúng ta có thể thoát ra khỏi chiếc giếng sâu bằng cách không dừng lại và không bao giờ bỏ cuộc. Hãy thoát khỏi những rắc rối và tiến lên.  
One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway; it just wasn’t worth it to retrieve the donkey. He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone’s amazement, he quieted down. A few shovelloads later, the farmer finally looked down the well. He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!
MORAL: Life is going to shovel dirt on you, all kinds of dirt. The trick to getting out of the well is to shake it off and take a step up. Each of our troubles is a stepping stone. We can get out of the deepest wells just by not stopping, and never giving up! Shake it off and take a step up.  

MORAL:

Từ mới trong bài:

  • Piteous (adj) /ˈpɪt.i.əs/: thảm thương, đáng thương
  • Shovel (n) /ˈʃʌv.əl/: cái xẻng
  • Retrieve (v) /rɪˈtriːv/: lấy lại, cứu lại, khôi phục lại cái gì

SOURCE: VNDOC.COM