Khi sử dụng các ứng dụng dạy online các thầy cô sẽ gặp khó khăn khi đánh dấu bài học hoặc highlight cho học sinh thấy trên màn hình. Để khắc phục tình trạng này, các thầy cô có thể sử dụng Page Marker trên Google Chrome để đánh dấu và highlight khi dạy.

Link: https://chromewebstore.google.com/detail/page-marker-draw-on-web/jfiihjeimjpkpoaekpdpllpaeichkiod

Tổng quan
Vẽ hoặc tô điểm trên bất kỳ trang web nào theo thời gian thực. Thêm văn bản, đường kẻ, và hình dạng. Di chuyển, hoàn tác, hoặc xóa bất kỳ thứ gì bạn vẽ.

Vẽ trên bất kỳ trang web nào, thêm văn bản, thêm đường kẻ, và highlight! Với Page Marker, thầy cô có thể sử dụng chuột hoặc màn hình cảm ứng để vẽ trên web hoặc trên PDF và lưu nó vào máy tính của thầy cô. Vẽ, tô, và đánh dấu trên bất kỳ trang web hoặc website nào.

Hướng dẫn:

  1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng hình miếng ghép ở góc trên bên phải của trình duyệt. Ghim biểu tượng bút đỏ Page Marker để dễ dàng truy cập.
  2. Bắt đầu vẽ trên bất kỳ trang web nào với chuột hoặc màn hình cảm ứng.
  3. Để thay đổi màu của bút đánh dấu, nhấp vào hộp chọn màu.
  4. Để thay đổi độ dày, sử dụng thanh trượt kích thước.
  5. Sử dụng công cụ tô điểm để làm nổi bật các dòng văn bản.
  6. Sử dụng công cụ tẩy để xóa các phần của bức vẽ.
  7. Sử dụng công cụ văn bản để thêm văn bản vào trang web.
  8. Sử dụng công cụ đường kẻ để vẽ các đường thẳng.
  9. Để hoàn tác hoặc làm lại, nhấp vào nút hoàn tác/làm lại tương ứng.
  10. Thay đổi màu hoặc độ dày mặc định trong menu tùy chọn khi bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng Page Marker.

Phím tắt:
Bút đánh dấu – “Shift” + “D”
Bút highlight – “Shift” + “H”
Cục tẩy – “Shift” + “E”
Con trỏ – “Shift” + “P”
Văn bản – “Shift” + “T”
Di chuyển – “Shift” + “M”
Hoàn tác – “Shift” + “U”
Làm lại – “Shift” + “R”
Xóa – “Shift” + “X”
Thoát – “ESC”