Phần lớn những người học với SVFF ở không ở Việt Nam ,  thời gian sẽ bị lệch so với thời gian trong nước. Do vậy việc đăng ký học online sẽ gặp khó khăn.

Calendly Là một nền tảng kết nối Google Calendar giúp người học đăng ký học online, và giải quyết việc là thời gian bị lệch (different timezone). Xem video hướng dẫn sau đây:

Lưu ý:

  • Đổi tên hiển thị, đừng để nick name nào đó không phải là tên của bạn
  • Thay đổi profile pic là hình thấy mặt

Sau khi hoàn thành bạn sẽ có một link kiểu như sau, tên trang web + tên account của bạn:

https://calendly.com/svffvn

SVFF calendly Capture
Đây là giao diện khi người học đăng ký với bạn

Cập nhật lại Google Calendar

1777

Bởi vì lịch trên Google Calendar được đồng bộ với Calendly, tất cả những những sự kiện gì trên Google Calendar, Calendly đều cập nhật. Cho nên, trên Google Calendar của bạn chỉ nên có những thời gian trống, để có thể nhận lớp dạy. Tất cả những sự kiện trong ngày của bạn cần phải điền vào , Để tránh việc học sinh đăng ký vào thời điểm bạn không sẵn sàng dạy tiếng Việt 

Ví dụ: ngủ, ăn trưa, học tiếng Trung, việc cá nhân v.v

Nếu có những sự kiện riêng tư , bạn có thể ghi bận là đủ

[Quan trọng] Share quyền truy cập và edit Google Calendar

Sau khi học sinh đồng ý học, SVFF sẽ add lịch dạy của giáo viên vào Google Calendar của các bạn, để tiện hỗ trợ cả học sinh và giáo viên. 

Việc add lịch dạy sẽ giúp bạn:

  • Quản lý thời gian tốt khi dạy học
  • Nhắc nhở cả giáo viên và học sinh khi gần đến giờ học.
  • Bảo vệ quyền lợi của giáo viên khi HS nghỉ không báo trước.

Để SVFF có thể add lịch dạy vào lịch Google của các bạn, bạn cần share quyền truy cập và edit Google Calendar của bạn cho email: svffvn@gmail.com . Xem hướng dẫn share quyền dưới đây

Có thắc mắc gì bạn cứ hỏi tụi mình nhé svffvn@gmail.com