Lương của giáo viên sẽ được trả vào ngày 5 của mỗi tháng. 

Screenshot_92

Lương cơ bản: 100 000đ/giờ

Dạy trên 20 giờ một tháng sẽ được thưởng 

Nếu  giáo viên dạy  trên 20 tiếng một tháng (tổng kết mỗi tháng), thì những giờ dạy từ 21 trở đi sẽ được cộng thêm là 20 000đ/ giờ . Tức là 120 000đ /giờ

Ví dụ : Trang  dạy 28 tiếng trong tháng 9 . Lương theo giờ của Trang là 100 000đ, thì trong tháng 9 Trang sẽ nhận được:

100 000 x 20 + 8 x (100 000 + 20 000) = 2 960 000 VND

Dạy trên 40 giờ một tháng sẽ được thưởng  thêm nữa: (Updated 2/1/2020)

Nếu  giáo viên dạy  trên 40 tiếng một tháng (tổng kết mỗi tháng), thì những giờ dạy từ 41 trở đi sẽ được cộng thêm là 40 000đ/ giờ . Tức là 140 000đ/giờ

Ví dụ : Tuyền dạy 45 tiếng trong tháng 12 . Lương theo giờ của Tuyền là 100 000đ, thì trong tháng 12 Tuyền sẽ nhận được:

100 000 x 20 + 20 x (100 000 + 20 000) + 5 x (100 000 + 40 000) = 5 100 000 VND

Dạy trên 60 giờ một tháng sẽ được thưởng  thêm : (Updated 1/2/2020)

Nếu  giáo viên dạy  trên 60 tiếng một tháng (tổng kết mỗi tháng), thì những giờ dạy từ 61 trở đi sẽ được cộng thêm là 60 000đ/ giờ . Tức là 160 000đ/giờ

Ví dụ : Thương dạy 65 tiếng trong tháng 1 . Lương theo giờ của Thương là 100 000đ, thì trong tháng 1 Thương sẽ nhận được:

100 000 x 20 + 20 x (100 000 + 20 000) + 20 x (100 000 + 40 000) +5 x (100 000 + 60 000 ) = 8 000 000 VND

Dạy trên 80 giờ một tháng sẽ được thưởng  thêm : (Updated 26/11/2020)

Nếu  giáo viên dạy  trên 80 tiếng một tháng (tổng kết mỗi tháng), thì những giờ dạy từ 81 trở đi sẽ được cộng thêm là 80 000đ/ giờ . Tức là 180 000đ/giờ

Ví dụ : Thầy Kỳ dạy 89 tiếng trong tháng 12. Lương theo giờ của Kỳ là 100 000đ, thì trong tháng 12 Thầy Kỳ sẽ nhận được:

100 000 x 20 + 20 x (100 000 + 20 000) + 20 x (100 000 + 40 000) +20 x (100 000 + 60 000 ) + 9 x (100 000 + 80 000) = 12 020 000 VND

Dạy trên 100 giờ một tháng sẽ được thưởng  thêm : (Updated 02/07/2021)

Nếu  giáo viên dạy  trên 80 tiếng một tháng (tổng kết mỗi tháng), thì những giờ dạy từ 101 trở đi sẽ được cộng thêm là 100 000đ/ giờ . Tức là 200 000đ/giờ

Ví dụ : Cô Thi dạy 106 tiếng trong tháng 6. Lương theo giờ của cô Thi là 100 000đ, thì trong tháng 12 Cô Thi sẽ nhận được:

20 x 100 000 + 20 x (100 000 + 20 000) + 20 x (100 000 + 40 000) +20 x (100 000 + 60 000 ) + 20 x (100 000 + 80 000) + 6 x (100 000 + 100 000)= 15 200 000 VND

Dạy tại quán cafe (Cập nhật ngày 25/11/2021)

Khi giáo viên phải tới quán cà phê dạy cho học sinh , GV sẽ được trả thêm 80 000đ/giờ  nhiều hơn so với lương theo giờ gốc. Đây xem như là chi phí đi lại và tiền cà phê của giáo viên. 

Ví dụ: Thầy Ân dạy học 20 tiếng trong tháng 9, 10 tiếng online tại nhà, 10 tiếng tại quán cà phê. Lương theo giờ của Thầy Ân là 100 000Đ, thì trong tháng 9, thầy Ân sẽ nhận được là

100 000 x 10 + (100 000 + 80 000) x 10 = 2 800 000đ

Dạy nhóm từ 2 học sinh trở lên có rate khác (Cập nhật ngày 20/03/2022)

Khi giáo viên dạy lớp nhóm từ 2 học sinh trở lên,  GV sẽ được trả thêm 40 000đ/giờ cho một học sinh (kể từ học sinh thứ 2) nhiều hơn so với lương theo giờ gốc. 

Ví dụ: Cô Đan dạy học 25 tiếng trong tháng 4, trong đó có 5 tiếng dạy nhóm 3 học sinh. Lương theo giờ của cô Đan là 100 000Đ,  thì trong tháng , cô Đan sẽ nhận được là

100 000 x 20 + (120 000 + 2 x 40 000) x 5 = 3 000 000đ

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, bạn hãy vui lòng gửi email về địa chỉ sau : svffvn@gmail.com