Thầy cô SVFF làm gì khi cách ly – What do SVFF Vietnamese Teachers do in quarantine?