Mỗi năm các nước Mỹ và Châu Âu sẽ thiết lập giờ Daylight Saving Time (viết tắt DST) để tận dụng thời gian buổi sáng cho các hoạt động ban ngày. Vì thế vào khoảng thời gian này, giờ ở các nước sẽ có sự thay đổi đôi khi dẫn đến bất tiện cho các thầy cô ở Việt Nam. 

  • Thời gian thay đổi giờ DST tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 3 và trở lại bình thường vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11 
  • Ở Châu Âu, DST sẽ bắt đầu vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 10 

Các thầy cô và học viên có thể xem giờ thay đổi chi tiết tại ĐÂY

Các thầy cô và học viên tại trung tâm lưu ý về việc điều chỉnh giờ xảy ra trong thời gian trên, sắp xếp công việc hợp lí để không bị trễ lớp hoặc quên lớp gây ảnh hưởng đến lớp học . 

Cám ơn các thầy cô và các bạn học viên.

************

Each year, the US and Europe countries set up Daylight Saving Time (DST) to make better use of daylight for day time activities. Therefore, during this time, the time in many countries changes. This may cause some inconvenience for teachers in Vietnam in their teaching.

In the U.S, DST starts on the second Sunday in March and finishes on the first Sunday of November. 

In Europe, DST starts on the last Sunday of March and finishes on the last Sunday of October.

You can see the details in the link HERE

We would like teachers and students to pay close attention to the change of time during this period to arrange your work reasonably in order not to be late or miss a class and avoid any impact we may have for the class. 

Thank you very much for your cooperation.