SVFF Vietnamese Podcast SVFF podcast bao gồm cả 3 cấp độ: sơ cấp, Trung cấp và nâng cao. Podcast này chủ yếu nói về phương ngữ miền Nam Việt Nam. Mỗi bài học bao gồm một file âm thanh của một bài học đầy đủ, một file âm thanh của một đoạn hội thoại hoàn chỉnh, một file âm thanh ôn tập từ vựng, một bài kiểm tra để…Tiếp tục đọc

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn tài liệu đọc tiếng Việt Nếu bạn muốn cải thiện cả kỹ năng đọc và nghe của mình Nếu bạn muốn biết thêm về văn hóa Việt Nam hoặc tin tức cập nhật về Việt Nam thì chúng tôi ở đây dành cho bạn ĐỌC VỚI ÂM THANH là dự án mới của chúng tôi hướng tới …Tiếp tục đọc