vietnamese level 0

Bạn sẽ học được gì

 • Có thể phân biệt được các thanh điệu tiếng Việt
 • Xây dựng nền tảng cho bạn trong việc học tiếng Việt
 • Phát âm rõ từng âm tiếng Việt bằng phương ngữ miền Nam
 • Giảm giọng và phát âm giống người bản xứ hơn
 • Hiểu cách hình thành một số âm tiếng Việt phức tạp cụ thể và nó liên quan thế nào đến cách phát âm tiếng Việt
 • Có thể phát âm từng từ và cụm từ trong tiếng Việt ngay cả khi không hiểu bất kỳ từ nào trong số đó.

Yêu cầu

 • Cần nhiều động lực và luyện tập
 • Cần dành thời gian luyện tập ngoài lớp học
 • Cần vượt qua Bài kiểm tra cuối kỳ ở cấp độ ít nhất 50% của lớp

Phương pháp giảng dạy

 • Bài học do giảng viên hướng dẫn
 • Tự học/làm bài tập về nhà
 • Đào tạo/kiểm tra/dự án thực hành

Văn bản và Tài liệu Học tập

 • Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của Nguyễn Văn Huệ (được SVFF thiết kế lại để phục vụ mục đích chỉ dạy phương ngữ miền Nam)
 • Các tập tin âm thanh bằng phương ngữ miền Nam được bao gồm trong ebook
 • Nguồn trực tuyến: tin tức trực tuyến, bài đọc, video, phim, v.v. (được SVFF lựa chọn cẩn thận)
 • Bảng thuật ngữ được tạo bởi SVFF
pronunciation

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này:

 • 5 thanh giọng miền Nam
 • 28 phụ âm đầu
 • 8 phụ âm cuối
 • 12 nguyên âm đơn
 • nguyên âm đôi
 • Cách nói câu trôi chảy

Để biết chi tiết về đề cương khóa học, bấm vào đây

Việc này sẽ kéo dài bao lâu?

 • 6 đến 8 họp trên lớp tùy theo từng học sinh
 • Học sinh có nhiều thời gian tự học hơn có thể đạt được trình độ này nhanh hơn
 • Người học muốn chỉ tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể mà thôi, chẳng hạn như nói và nghe trực tuyến cũng mất ít thời gian hơn để đạt được trình độ này

Khóa học này dành cho ai:

 • Người mới bắt đầu
 • Người học muốn cải thiện khả năng phát âm của mình
 • Người học có giọng khác và muốn đạt giọng Sài Gòn

LẮNG NGHE HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI