vietnamese level 3

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu những điểm chính của thông tin đầu vào tiêu chuẩn rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, trường học, giải trí, v.v.,
 • Có khả năng xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi du lịch ở khu vực sử dụng tiếng Việt.
 • Có thể tạo ra những văn bản có tính kết nối đơn giản về các chủ đề quen thuộc hoặc được cá nhân quan tâm.
 • Có thể mô tả các trải nghiệm, sự kiện, ước mơ, hy vọng, hoài bão và đưa ra lý do cũng như giải thích ngắn gọn cho các quan điểm và kế hoạch.

Yêu cầu

Phương pháp giảng dạy

 • Bài học do giảng viên hướng dẫn
 • Tự học/làm bài tập về nhà
 • Đào tạo/kiểm tra/dự án thực hành

Sách giáo khoa và tài liệu học tập

 • Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của Nguyễn Văn Huệ (được SVFF thiết kế lại để phục vụ mục đích chỉ dạy phương ngữ miền Nam)
 • Các tập tin âm thanh bằng phương ngữ miền Nam được bao gồm trong ebook
 • Nguồn trực tuyến: tin tức trực tuyến, bài đọc, video, phim, v.v. (được SVFF lựa chọn cẩn thận)
 • Bảng thuật ngữ được tạo bởi SVFF
Screenshot_6

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này:

 1. Miêu tả một người – ANH ẤY MẮT TO, CAO RÁO
 2. Sức khỏe – EM BỊ CẢM RỒI!
 3. Giáo dục – CHỊ THÍCH NHẤT LÀ MÔN TIẾNG VIỆT
 4. Tiền – CON XÀI QUÁ NHIỀU TIỀN
 5. Quần áo – ANH KHÔNG THÍCH KIỂU ÁO NÀY
 6. Chỗ ở – ÍT NHẤT CŨNG LÀ 10 TRIỆU
 7. Giá trị gia đình – LÀM SAO MÀ THĂM ĐƯỢC
 8. Kỳ Nghỉ – HAY LÀ ANH Ở LẦU 2 ĐI.
 • Để biết chi tiết về đề cương khóa học, bấm vào đây

Việc này sẽ kéo dài bao lâu?

 • 24 đến 48 họp trên lớp tùy theo từng học sinh
 • Học sinh có nhiều thời gian tự học hơn có thể đạt được trình độ này nhanh hơn
 • Người học muốn chỉ tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể mà thôi, chẳng hạn như nói và nghe trực tuyến cũng mất ít thời gian hơn để đạt được trình độ này

Khóa học này dành cho ai:

LẮNG NGHE HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI