Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu ý chính của văn bản phức tạp, bao gồm cả các thảo luận kỹ thuật.
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt lưu loát.
 • Có thể viết văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề và giải thích quan điểm về một số chủ đề nhất định, chẳng hạn như ưu điểm và nhược điểm của một điều cụ thể.

Yêu cầu

Phương pháp giảng dạy

 • Bài học do giảng viên hướng dẫn
 • Tự học/làm bài tập về nhà
 • Đào tạo/kiểm tra/dự án thực hành

Văn bản và Tài liệu Học tập

 • Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của Nguyễn Văn Huệ (được SVFF thiết kế lại để phục vụ mục đích chỉ dạy phương ngữ miền Nam)
 • File âm thanh bằng tiếng Nam Bộ được đính kèm trong ebook
 • Nguồn trực tuyến: tin tức trực tuyến, bài đọc, video, phim, v.v. (được SVFF lựa chọn cẩn thận)
 • Bảng thuật ngữ được tạo bởi SVFF
Screenshot_7

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này:

 1. Trong quá khứ – QUÁ KHỨ
 2. Các kế hoạch trong tương lai – NHỮNG DỰ ĐỊNH
 3. Tại nơi làm việc – TAI CHỖ LÀM
 4. Giao thông – GIAO THÔNG
 5. Nông Thôn Và Thành Phố – NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ
 6. Thời gian rảnh – THỜI GIAN RẢNH
 7. Các môn thể thao – THỂ THAO
 8. Văn hoá – Văn HÓA
 • Để biết chi tiết về đề cương khóa học, bấm vào đây

Việc này sẽ kéo dài bao lâu?

 • 24 đến 48 họp trên lớp tùy theo từng học sinh
 • Học sinh có nhiều thời gian tự học hơn có thể đạt được trình độ này nhanh hơn
 • Những người học chỉ muốn tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như nói và nghe trực tuyến cũng mất ít thời gian hơn để đạt được cấp độ này

Khóa học này dành cho ai:

LẮNG NGHE HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI

Cái gì tiếp theo?

Sau khi hoàn thành cấp độ này, học sinh sẽ chuyển sang Cấp độ 5: Hoàn thành khóa học Tiếng Việt – Phương Ngữ Nam Bộ. Click vào đây để tìm hiểu thêm