Bạn sẽ học được gì

• Hiểu được nhiều văn bản dài hơn, đòi hỏi khắt khe hơn và nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong đó.
• Có thể diễn đạt ý kiến một cách tự nhiên, trôi chảy và chính xác, phân biệt được các sắc thái ý nghĩa tinh tế hơn ngay cả trong những tình huống phức tạp hơn
• Có khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học thuật và nghề nghiệp.
• Có thể viết văn bản rõ ràng, có cấu trúc tốt, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện việc sử dụng đúng các mô hình tổ chức, từ nối và công cụ liên kết.
• Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu như mọi điều mình nghe hoặc đọc.
• Có thể tóm tắt thông tin và lập luận từ nhiều nguồn nói và viết khác nhau, đồng thời trình bày chúng một cách mạch lạc và chính xác.

Yêu cầu

Phương pháp giảng dạy

 • Bài học do giảng viên hướng dẫn
 • Tự học/làm bài tập về nhà
 • Đào tạo/kiểm tra/dự án thực hành

Văn bản và Tài liệu Học tập

 • Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của Nguyễn Văn Huệ (được SVFF thiết kế lại để phục vụ mục đích chỉ dạy phương ngữ miền Nam)
 • Các tập tin âm thanh bằng phương ngữ miền Nam được bao gồm trong ebook
 • Nguồn trực tuyến: tin tức trực tuyến, bài đọc, video, phim, v.v. (được SVFF lựa chọn cẩn thận)
 • Bảng thuật ngữ được tạo bởi SVFF
Screenshot_9

Các chủ đề sẽ được đề cập trong khóa học này:

 1. Thời tiết – Thời tiết
 2. Tình yêu và Hôn nhân – Tình yêu và hôn nhân
 3. Những phát minh – Những phát minh
 4. Khiếu Nại và Xin Lỗi – Phan nàn và xin lỗi
 5. Lối sống công nghiệp – Lối sống công nghiệp
 6. Cá nhân và Gia đình – Cá nhân và gia đình
 7. Giá trị cuộc sống – Những giá trị của cuộc sống
 8. Những khoảnh khắc xấu hổ – Những vấn đề khó xử lý
 • Để biết chi tiết về đề cương khóa học, bấm vào đây

Việc này sẽ kéo dài bao lâu?

 • 24 đến 48 họp trên lớp tùy theo từng học sinh
 • Học sinh có nhiều thời gian tự học hơn có thể đạt được trình độ này nhanh hơn
 • Những người học chỉ muốn tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như nói và nghe trực tuyến cũng mất ít thời gian hơn để đạt được cấp độ này

Khóa học này dành cho ai:

LẮNG NGHE HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI