Đăng ký học thử tiếng Việt miễn phí trong 30 phút. Hãy trực tiếp trải nghiệm lớp học tiếng Việt trực tuyến 1 kèm 1 trước khi đưa ra quyết định. Buổi học thử kéo dài 30 phút và hoàn toàn miễn phí. Hoàn thành biểu mẫu, chọn giáo viên việt nam, và bắt tay vào bài học tiếng Việt đầu tiên với SVFF.