Đăng ký học thử miễn phí 30 phút bằng tiếng Việt. Hãy trải nghiệm lớp học tiếng Việt trực tuyến một thầy một trò và quyết định xem bạn có muốn tiếp tục không. Buổi học thử hoàn toàn miễn phí và kéo dài trong 30 phút. Chỉ cần điền vào biểu mẫu, chọn giáo viên tiếng Việt của bạn và bắt đầu bài học tiếng Việt đầu tiên với SVFF.

Để biết thêm câu hỏi liên hệ với chúng tôi dưới đây