Tại SVFF, chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng giáo dục tiếng Việt cao nhất. Giáo viên của chúng tôi là trung tâm trong sứ mệnh của chúng tôi, định hình trải nghiệm học tập và hướng dẫn học sinh của chúng tôi hướng tới sự thành thạo. Để duy trì tiêu chuẩn xuất sắc và môi trường học tập tích cực, chúng tôi tuân thủ Quy tắc ứng xử giảng dạy nghiêm ngặt. Quy tắc này nêu rõ những kỳ vọng của chúng tôi đối với hành vi chuyên nghiệp và thực tiễn giảng dạy có đạo đức.

Tôn trọng và chính trực

  • Tôn trọng tất cả: Chúng tôi tin vào phẩm giá và giá trị của tất cả các cá nhân. Giáo viên phải đối xử tôn trọng với mọi học sinh, bất kể hoàn cảnh, trình độ hoặc phong cách học tập của họ.
  • Sự trung thực và liêm chính: Giáo viên của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về sự trung thực và liêm chính. Điều này bao gồm việc trung thực trong mọi thông tin liên lạc và duy trì tính bảo mật thông tin của học sinh.

Tính chuyên nghiệp

  • Cam kết xuất sắc: Giáo viên của chúng tôi tận tâm cải tiến liên tục và được kỳ vọng sẽ luôn cập nhật kỹ năng giảng dạy của mình. Sự phát triển chuyên môn thường xuyên được khuyến khích và hỗ trợ.
  • Đúng giờ và chuẩn bị: Giáo viên phải đến lớp đúng giờ và chuẩn bị đầy đủ để mang đến những bài học hấp dẫn và có cấu trúc tốt.

Môi trường học tập tích cực

  • Khuyến khích và hỗ trợ: Giáo viên cần tạo ra một môi trường hỗ trợ khuyến khích sự tham gia của học sinh và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tiếng Việt.
  • An toàn và toàn diện: Chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường hòa nhập nơi tất cả học sinh đều cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bất kỳ hình thức lạm dụng nào đều bị nghiêm cấm.

Tuân thủ các chính sách và thủ tục

  • Tuân thủ chính sách SVFF: Giáo viên được yêu cầu hiểu và tuân thủ tất cả các chính sách của SVFF, bao gồm cả những chính sách liên quan đến quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và sử dụng tài liệu giảng dạy.
  • Báo cáo mối quan ngại: Giáo viên được khuyến khích báo cáo bất kỳ mối lo ngại hoặc hành vi vi phạm quy tắc này. SVFF cam kết giải quyết các vấn đề đó một cách nhanh chóng và công bằng.

Cải tiến liên tục

  • Phản hồi và đánh giá: Chúng tôi coi trọng những phản hồi mang tính xây dựng và tiến hành đánh giá thường xuyên để đánh giá hiệu quả giảng dạy và sự hài lòng của sinh viên.
  • Mở để phản hồi: Giáo viên được kỳ vọng sẽ tiếp thu phản hồi từ cả học sinh và ban quản lý, sử dụng phản hồi đó như một cơ hội để phát triển và cải thiện.

Quy tắc ứng xử này không chỉ là một bộ quy tắc – nó còn phản ánh những giá trị mà chúng tôi đề cao tại SVFF. Giáo viên của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cộng đồng học tập sôi động và hiệu quả. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này, chúng tôi đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi nhận được nền giáo dục tốt nhất có thể trong một môi trường tôn trọng, chuyên nghiệp và thân thiện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần làm rõ thêm về Quy tắc ứng xử giảng dạy của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: svffvn@gmail.com

Chúng tôi tự hào về đội ngũ giáo viên tận tâm, không chỉ là nhà giáo dục mà còn là đại sứ của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.