1. Giới thiệu

Chào mừng đến với SVFF! Chúng tôi cung cấp nhiều khóa học, tài nguyên và dịch vụ tiếng Việt nhằm giúp người nước ngoài học tiếng Việt Nam hiệu quả. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.

2. Mô tả dịch vụ

SVFF cung cấp các khóa học tiếng Việt, bao gồm các lớp học trực tuyến, truy cập sách giáo khoa, podcast và các tài liệu giáo dục khác. Chúng tôi cũng cung cấp bài học thử 30 phút miễn phí cho người mới học.

3. Nghĩa vụ của người dùng

Là người dùng SVFF, bạn đồng ý:

 • Cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về bản thân bạn theo yêu cầu trong quá trình đăng ký.
 • Tuân thủ các điều khoản thanh toán và lịch trình khóa học.
 • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tài liệu khóa học và không phân phối chúng khi chưa được phép.

4. Thanh toán và Phí

 • Thông tin chi tiết về học phí, phương thức thanh toán, bao gồm hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng Việt Nam và chính sách hoàn trả.
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ID tham chiếu mua hàng vào chuyển khoản ngân hàng.

5. Chính sách hủy và hoàn tiền

 • Phác thảo quy trình hủy khóa học và tiêu chí đủ điều kiện để được hoàn tiền.

6. Chính sách quyền riêng tư

 • Mô tả cách thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin người dùng.

7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • SVFF không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

8. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

 • SVFF có quyền sửa đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào.

9. Thông tin liên hệ

 • Cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ khách hàng, bao gồm cách liên hệ với SVFF nếu có thắc mắc và quan ngại.

10. Luật điều chỉnh

 • Nêu rõ thẩm quyền pháp lý chi phối các điều khoản.

Nhìn nhận

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của SVFF, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này.